Zdrowie zaczyna się tutaj

 • Bezpłatne badania profilaktyczne

  Centrum Medyczne Szpital Św. Rodziny Łódź, ul Wigury 19, wraz z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi zapraszają mieszkańców woj. łódzkiego w wieku 46-65 lat, na bezpłatne badania profilaktyczne w ramach programu pn.
  ”Łódzkie dba o zdrowy układ krążenia - dorośli”
 • Weź się zbadaj

  Od 1 lipca 2018 roku z myślą o naszych Pacjentach wdrożyliśmy Pilotażowy Projekt POZ PLUS.
  POZ PLUS jest to forma aktywnej opieki koordynowanej dedykowana Pacjentom Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
  Zobacz co gwarantuje!
 • Rehabilitacja

  W naszej poradni uzy­skasz pomoc doświad­czo­nych spe­cja­li­stów, pro­fe­sjo­nal­ną i życz­li­wą obsłu­gę. Ofe­ru­jemy opie­kę dla pacjen­tów poura­zo­wych, orto­pe­dycz­nych, neu­ro­lo­gicz­nych oraz zabie­gi mają­ce na celu popra­wę posta­wy cia­ła i pomoc
  w uspraw­nia­niu wyko­ny­wa­nia czyn­no­ści dnia codzien­nego.
 • Wakacyjny poradnik

  Medyczne ABC w egzotycznej podróży: Konsultacja lekarska przed wyjazdem, Szczepienia ochronne zalecane przed podróżą, Inne...

  Udanych wakacji i niesamowitych wrażeń!
 • Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

  Bezpłatne badanie dedykowane dla kobiet w wieku 25-59 lat.
  Badanie jest bezbolesne, przeprowadzane podczas wizyty ginekologicznej lub pobrane przez położną.

 • Bezpłatne badania profilaktyczne
  10.06.2019
  Centrum Medyczne Szpital Św. Rodziny Łódź, ul Wigury 19, wraz z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, zapraszają mieszkańców woj. łódzkiego w wieku 46-65 lat, na bezpłatne badania profilaktyczne w ramach programu pn.”Łódzkie dba o zdrowy układ krążenia - dorośli”
 • ABC Podróżnika
  2019-05-31
  Medyczne ABC w egzotycznej podróży, czyli wszystko to czego potrzebujesz, gdy planujesz wakacyjną przygodę w egzotycznych krajach. Konsultacja lekarska przed wyjazdem, szczepienia ochronne zalecane przed podróżą to niektóre z elementów, o jakie należy zadbać przed podróżą
 • Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku dziennym
  2019-05-31
  Jest to świadczenie udzielane pacjentom po ostrych przebiegach schorzeń sercowo-naczyniowych (np. zawałach serca) i po przebytych zabiegach kardiochirurgicznych. których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych.

Projekty unijne

Projekty unijne prowadzone przez Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny

 • Przywracamy godność człowieka

  RPDL.09.02.02-10-0019/16
  "Przywracamy godność człowieka - wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego."
 • UDARemnić wykluczenie

  RPLD.09.02.01-10-B014/17
  Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. realizuje projekt "UDARemnić wykluczenie - usługi zdrowotne w formie zdeinstytucjonalizowanej."
 • Wdrożenie modelu opieki koordynowanej

  UDA-RPLD.07.02.00-10-0066/17-00
  „Wdrożenie modelu opieki koordynowanej w Centrum Medycznym Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o.”
Dziękujemy!
Twoja wiadomośc została wysłana
Do góry