Pon - Pt: 08:00 - 20:00

Sob: 08:00 - 14:00

42 254 96 00

Pon - Pt: 08:00 - 18:00

ul. inż. pilota Wigury 19

Łódź

Dział Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Profilaktyka gruźlicy

Gruźlica jest chorobą zakaźną, która może dotknąć każdego z nas. Często bywa wykrywana przypadkowo.

Profilaktyka gruźlicy

Program jest adresowany do osób, które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a zwłaszcza:

Miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą

Mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby z niepełnosprawnością, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne)

W ramach programu pielęgniarka POZ przeprowadza ankietę w celu wstępnej oceny stanu zagrożenia gruźlicą płuc oraz skierowania do dalszej diagnostyki i leczenia w poradni specjalistycznej.

Ankieta do pobrania