Pon - Pt: 08:00 - 20:00

Sob: 08:00 - 14:00

42 254 96 00

Pon - Pt: 08:00 - 18:00

ul. inż. pilota Wigury 19

Łódź

Jeżeli wymagasz rehabilitacji lub zabiegów fizjoterapeutycznych po przebyciu choroby lub urazu, możesz skorzystać ze świadczeń rehabilitacji leczniczej.

Rehabilitacja ambulatoryjna

W przypadku stwierdzenia przez lekarza specjalistę wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy możesz skorzystać z rehabilitacji ambulatoryjnej.

Rehabilitacja ambulatoryjna

Pacjent korzysta z maksymalnie 5 zabiegów dziennie podczas 10-dniowych cyklów zabiegowych.

W ramach fizjoterapii ambulatoryjnej dostępne są następujące zabiegi:

Fizykoterapia – elektroterapia, światłolecznictwo, leczenie zmiennym polem elektromagnetycznym i magnetycznym, ultradźwięki, hydroterapia, krioterapia, laseroterapia

Kinezyterapia – ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, ćwiczenia czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne, nauka czynności lokomocyjnych, zabiegi z użyciem wyciągów

Masaż

Zapisy na rehabilitację

Zapisać się na rehabilitację można osobiście w naszym Centrum (2 piętro – rejestracja Poradni Rehabilitacji) lub telefonicznie.

Skierowanie

W tym celu należy posiadać skierowanie: pracownia fizjoterapii z kodem 1310. Takie zlecenie może wystawić dowolny lekarz w ramach wizyty na NFZ

Rejestracja skierownia

Skierowanie należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia.

Rehabilitacja oddziału dziennego

Jeżeli Twój stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, ale nie wymagasz całodobowego nadzoru medycznego możesz skorzystać z zabiegów rehabilitacji leczniczej w oddziale dziennym

Rehabilitacja oddziału dziennego

W ramach oddziału dziennego pacjent odbywa 3-tygodniowy turnus rehabilitacyjny, który za decyzją lekarza może być przedłużony do 6 tygodni.

Pacjentowi przysługuje średnio 5 procedur terapeutycznych dziennie, w tym:

Fizykoterapia – elektroterapia, światłolecznictwo, leczenie zmiennym polem elektromagnetycznym i magnetycznym, ultradźwięki, hydroterapia, krioterapia, laseroterapia

Kinezyterapia – ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, ćwiczenia czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne, nauka czynności lokomocyjnych, zabiegi z użyciem wyciągów

Masaż

Na rehabilitację w ramach Oddziału dziennego pobytu może skierować lekarz specjalista oddziału lub poradni, m. in. lekarz rehabilitacji, ortopeda czy neurolog.

Rehabilitacja w warunkach domowych

Jeżeli ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się, nie możesz dotrzeć do placówki rehabilitacji ambulatoryjnej, możesz skorzystać z rehabilitacji leczniczej w warunkach domowych. O konieczności skorzystania z tej formy rehabilitacji leczniczej decyduje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a informacja o wskazaniach do rehabilitacji domowej musi być zawarta na wystawionym skierowaniu.

Rehabilitacja w warunkach domowych

W ramach rehabilitacji leczniczej w domu pacjenta, pacjentowi przysługuje porada lekarska i wizyty fizjoterapeutyczne. Czas trwania tego rodzaju rehabilitacji to nie więcej jak 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

W ramach jednej wizyty fizjoterapeutycznej pacjentowi przysługuje do 5 zabiegów dziennie.

Rehabilitacja w warunkach domowych przysługuje pacjentom z:

Ogniskowymi i ciężkimi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego

Chorobami przewlekle postępującymi, m. in. reumatoidalne zapalenie stawów, mielopatie, choroba Parkinsona, rdzeniowy zanik mięśni, choroby demielinizacyjne

Chorobami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych i biodrowych, po zabiegu endoprotezoplastyki, do 6 miesięcy od wykonania zabiegu

Urazami kończyn dolnych, do 6 miesięcy od powstania urazu

Pacjentom w stanie wegetatywnym

Skierowanie na rehabilitację w warunkach domowych może wystawić lekarz POZ lub specjalista, np. lekarz ortopeda, neurolog, rehabilitacji medycznej.

Rehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna to kompleksowe działania profilaktyczne i lecznicze, których celem jest zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego.

Rehabilitacja kardiologiczna
Rehabilitacja kardiologiczna jest kierowana do pacjentów:

Po zabiegach kardiochirurgicznych

Po ostrych zespołach wieńcowych

Po zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej

Po wszczepieniu rozrusznika serca

Z innymi schorzeniami układu krążenia wymagających rehabilitacji kardiologicznej

Rehabilitacja odbywa się w formie ambulatoryjnej. Cykl treningowy trwa 23 dni przez 5 dni w tygodniu. Odpowiedni model rehabilitacji jest ustalany przez lekarza specjalistę kardiologa, który przygotowuje schemat treningowy na podstawie oceny stanu klinicznego oraz przeprowadzonego testu wysiłkowego na bieżni ruchomej.

Trening z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej jest monitorowany i nadzorowany przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Rehabilitacja obejmuje treningi na cykloergometrze, gimnastykę ogólnousprawniającą oraz zabiegi fizykalne.

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną wystawia lekarz oddziału kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych, a także lekarz poradni kardiologicznej.