E-MediSklep
Rejestracja
online
Zapisz się na wizytę
w ramach NFZ:
Zapisz się na wizytę
ODPŁATNĄ:

E-SKLEP

Konsultacja kardiologiczna po COVID-19
Pakiety post COVID
Wirus SARS-CoV-2 może powodować choroby wieloukładowe i wieloobjawowe. Poza najczęstszą infekcją w drogach oddechowych często powoduje zmiany w układzie serca i naczyń, powodując liczne powikłania zarówno w samym sercu jak i innych narządach: mózgu, nerkach, wątrobie. Dlatego u chorych z objawami jak i bez nich po COVID-19 warto skonsultować swój stan zdrowia u lekarza specjalisty.

Konsultacja jest zalecenia, jeżeli po upływie 2 tygodni od końca choroby w dalszym ciągu odczuwamy:

 • zmęczenie, osłabienie, zmniejszoną tolerancje wysiłku
 • bóle w klatce piersiowej
 • duszność
 • szybką prace serca, arytmię serca, kołatania serca

Ponadto konsultacja jest zalecana jeżeli:

 • chcemy powrócić do aktywności sportowej i wykluczyć ryzyko zapalenia serca
 • rejestrujemy w czasie pomiarów niskie, wysokie lub zmienne ciśnienie krwi
 • jest zalecenie takiej konsultacji innego lekarza

Do przeprowadzenia konsultacji niezbędny jest aktualne z ostatnich 48h 12 odprowadzeniowy cyfrowy zapis EKG z szybkością rejestracji 50mm/s. Możesz wykonać go u NAS cena: 30 zł Lub przyjść z Własnym aktualnym zapisem EKG.

W przypadku podejrzenia i/lub stwierdzonych nieprawidłowości zostanie zaproponowana dalsza diagnostyka: konsultacje specjalistyczne* program suplementacji i spersonalizowanej diety* fizykoterapia* rehabilitacji*

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w układzie sercowo – naczyniowym zostanie zaproponowane leczenie z elementami profilaktyki i regeneracji po COVID-19.  

*Dodatkowe badania, konsultacje, programy są dostępne w PAKIETACH POST-COVID oferowanych przez Centrum Medycznym „Szpital św. Rodziny” Wigury 19 Łódź.

**Istnieje możliwość interpretacji przez lekarza i omówienie z pacjentem wyników badań na obecność przeciwciał SARS-CoV-2, jeżeli były wykonywane w Centrum Medycznym „Szpital św. Rodziny” Wigury 19 Łódź.


Konsultacja rehabilitacyjna po COVID-19
Pakiety post COVID
Wirus SARS-CoV-2 może powodować choroby wieloukładowe i wieloobjawowe. Poza najczęstszą infekcją w drogach oddechowych często powoduje zmiany neurologiczne, powikłania pracy nerek, powikłania w układzie serca i naczyń. Dlatego zarówno u chorych bezobjawowych, ale szczególnie u tych z objawami po COVID-19 warto skonsultować swój stan zdrowia u lekarza specjalisty
Konsultacja jest zalecenia, jeżeli po upływie 2 tygodni od końca choroby w dalszym ciągu odczuwamy:

 • zmęczenie, osłabienie, zmniejszoną tolerancje wysiłku
 • bóle mięśni
 • krótki oddech

 • Ponadto konsultacja jest zalecana jeżeli:
 • chcemy powrócić do aktywności ruchowej
 • chcemy powrócić do aktywności sportowej
 • odczuwamy notoryczny brak siły
W przypadku podejrzenia i/lub stwierdzonych nieprawidłowości zostanie zaproponowana dalsza diagnostyka: konsultacje specjalistyczne* program suplementacji i spersonalizowanej diety* fizykoterapia* rehabilitacji* konsultacji psychologicznej*

*Dodatkowe badania, konsultacje, programy są dostępne w PAKIETACH POST-COVID oferowanych przez Centrum Medycznym „Szpital św. Rodziny” Wigury 19 Łódź.

**Istnieje możliwość interpretacji przez lekarza i omówienie z pacjentem wyników badań na obecność przeciwciał SARS-CoV-2, jeżeli były wykonywane w Centrum Medycznym „Szpital św. Rodziny” Wigury 19 Łódź.


Pakiet 1 - Kompleksowa ocena układu sercowo-naczyniowego po COVID-19
Pakiety post COVID
Wirus SARS-CoV-2 poza infekcją w drogach oddechowych może powodować powikłania w układzie serca i naczyń. Dlatego zarówno u chorych bezobjawowych, ale szczególnie u tych z objawami po COVID-19 warto wykonać badania kontrolne dla oceny stanu zdrowia.

Proponowany pakiet badań oraz konsultacji obejmuje kompleksowe sprawdzenie serca i naczyń krwionośnych. Ich rodzaj, sposób wykonania oraz interpretacja jest ukierunkowany na diagnozowanie powikłań po COVID-19.

Pakiet składa się z:

 • konsultacji kardiologa przeprowadzonej przez specjalistę z doświadczeniem w rozpoznawaniu i leczeniu powikłań po COVID-19.
 • oceny czynników ryzyka infekcji wirusem SARS-CoV-2
 • analizy przebiegu choroby oraz jej ciężkości
 • wstępnej oceny ryzyka powikłań
 • badania przedmiotowego płuc
 • specjalistycznych badań diagnostycznych wymienionych poniżej:
W przypadku podejrzenia i/lub stwierdzonych nieprawidłowości zostanie zaproponowana dalsza diagnostyka:  konsultacje specjalistyczne* program suplementacji i spersonalizowanej diety* fizykoterapia* rehabilitacji* konsultacja specjalisty psychologa.

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w układzie sercowo – naczyniowym zostanie zaproponowane leczenie z elementami profilaktyki i regeneracji po COVID-19.  

*Dodatkowe badania, konsultacje, programy są dostępne w PAKIETACH POST-COVID oferowanych przez Centrum Medycznym „Szpital św. Rodziny” Wigury 19 Łódź.

**Istnieje możliwość interpretacji przez lekarza i omówienie z pacjentem wyników badań na obecność przeciwciał SARS-CoV-2, jeżeli były wykonywane w Centrum Medycznym „Szpital św. Rodziny” Wigury 19 Łódź.

Pakiet 2 - Poprawa wydolności po COVID-19
Pakiety post COVID
Wirus SARS-CoV-2 może powodować choroby wieloukładowe i wieloobjawowe. Poza najczęstszą infekcją w drogach oddechowych często powoduje zmiany neurologiczne, powikłania pracy nerek, powikłania w układzie serca i naczyń. Dlatego zarówno u chorych bezobjawowych, ale szczególnie u tych z objawami po COVID-19 warto skonsultować swój stan zdrowia u lekarza i oddać się w ręce specjalistów.

Proponowany pakiet obejmuje konsultację lekarza kardiologa oraz specjalisty fizjoterapeuty, którzy na podstawie analizy przeprowadzonych badań dostosują indywidualny program ćwiczeń rehabilitacyjnych, aby jak najszybciej powrócić do pełnej sprawności fizycznej.

W przypadku podejrzenia i/lub stwierdzonych nieprawidłowości zostanie zaproponowana dalsza diagnostyka: konsultacje specjalistyczne* program suplementacji i spersonalizowanej diety* fizykoterapia* rehabilitacji* konsultacja specjalisty psychologa.

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w układzie sercowo – naczyniowym zostanie zaproponowane leczenie z elementami profilaktyki i regeneracji po COVID-19.
 
*Dodatkowe badania, konsultacje, programy są dostępne w PAKIETACH POST-COVID oferowanych przez Centrum Medycznym „Szpital św. Rodziny” Wigury 19 Łódź.

**Istnieje możliwość interpretacji przez lekarza i omówienie z pacjentem wyników badań na obecność przeciwciał SARS-CoV-2, jeżeli były wykonywane w Centrum Medycznym „Szpital św. Rodziny” Wigury 19 Łódź.
**Istnieje możliwość interpretacji przez lekarza i omówienie z pacjentem wyników badań na obecność przeciwciał SARS-CoV-2, jeżeli były wykonywane w Centrum Medycznym „Szpital św. Rodziny” Wigury 19 Łódź.

Pakiet 3 - Wzmocnienie odporności po COVID-19
Pakiety post COVID
Wirus SARS-CoV-2 może powodować choroby wieloukładowe i wieloobjawowe. Poza najczęstszą infekcją w drogach oddechowych często powoduje zmiany neurologiczne, powikłania pracy nerek, powikłania w układzie serca i naczyń. Dlatego zarówno u chorych bezobjawowych, ale szczególnie u tych z objawami po COVID-19 warto skonsultować swój stan zdrowia u lekarza i oddać się w ręce specjalistów.

Proponowany pakiet obejmuje konsultację lekarza oraz specjalisty dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty, którzy na podstawie analizy przeprowadzonych badań dostosują indywidualny program mający na celu jak najszybszy powrócić do pełnej sprawności fizycznej, mentalnej i zdrowotnej, tym samym dobrego samopoczucia.

W przypadku podejrzenia i/lub stwierdzonych nieprawidłowości zostanie zaproponowana dalsza opieka lekarska.

*Dodatkowe badania, konsultacje, programy są dostępne w PAKIETACH POST-COVID oferowanych przez Centrum Medycznym „Szpital św. Rodziny” Wigury 19 Łódź

**Istnieje możliwość interpretacji przez lekarza i omówienie z pacjentem wyników badań na obecność przeciwciał SARS-CoV-2, jeżeli były wykonywane w Centrum Medycznym „Szpital św. Rodziny” Wigury 19 Łódź
Pakiet 4 - Rehabilitacja podstawowa po COVID-19
Pakiety post COVID
Wirus SARS-CoV-2 może powodować choroby wieloukładowe i wieloobjawowe. Poza najczęstszą infekcją w drogach oddechowych często powoduje zmiany neurologiczne, powikłania pracy nerek, powikłania w układzie serca i naczyń. Dlatego zarówno u chorych bezobjawowych, ale szczególnie u tych z objawami po COVID-19 warto skonsultować swój stan zdrowia u lekarza specjalisty.

Proponowany pakiet obejmuje wykonanie badań oceniających tolerancję wysiłku fizycznego, sprawności fizycznej, na podstawie których specjalista fizjoterapeuta, ustali plan indywidualnych ćwiczeń i zabiegów fizykalnych wykonywanych pod jego okiem. Działania te mają na celu jak najszybszy powrót do pełnej sprawności fizycznej i dobrego samopoczucia.

W przypadku podejrzenia i/lub stwierdzonych nieprawidłowości zostanie zaproponowana dalsza diagnostyka: konsultacje specjalistyczne* program suplementacji i spersonalizowanej diety* fizykoterapia* rehabilitacji* konsultacja specjalisty psychologa*.

*Dodatkowe badania, konsultacje, programy są dostępne w PAKIETACH POST-COVID oferowanych przez Centrum Medycznym „Szpital św. Rodziny” Wigury 19 Łódź.
**Istnieje możliwość interpretacji przez lekarza i omówienie z pacjentem wyników badań na obecność przeciwciał SARS-CoV-2, jeżeli były wykonywane w Centrum Medycznym „Szpital św. Rodziny” Wigury 19 Łódź.
Pakiet 5 - Rehabilitacja rozszerzona po COVID-19
Pakiety post COVID
Wirus SARS-CoV-2 może powodować choroby wieloukładowe i wieloobjawowe. Poza najczęstszą infekcją w drogach oddechowych często powoduje zmiany neurologiczne, powikłania pracy nerek, powikłania w układzie serca i naczyń. Dlatego zarówno u chorych bezobjawowych, ale szczególnie u tych z objawami po COVID-19 warto skonsultować swój stan zdrowia u lekarza specjalisty.

Proponowany pakiet obejmuje wykonanie badań oceniających tolerancję wysiłku fizycznego, sprawności fizycznej, na podstawie których specjalista fizjoterapeuta, ustali plan indywidualnych ćwiczeń i zabiegów fizykalnych wykonywanych pod jego okiem. Działania te mają na celu jak najszybszy powrót do pełnej sprawności fizycznej i dobrego samopoczucia.

W przypadku podejrzenia i/lub stwierdzonych nieprawidłowości zostanie zaproponowana dalsza diagnostyka: konsultacje specjalistyczne* program suplementacji i spersonalizowanej diety* fizykoterapia* rehabilitacji* konsultacja specjalisty psychologa*.

*Dodatkowe badania, konsultacje, programy są dostępne w PAKIETACH POST-COVID oferowanych przez Centrum Medycznym „Szpital św. Rodziny” Wigury 19 Łódź.
**Istnieje możliwość interpretacji przez lekarza i omówienie z pacjentem wyników badań na obecność przeciwciał SARS-CoV-2, jeżeli były wykonywane w Centrum Medycznym „Szpital św. Rodziny” Wigury 19 Łódź.
Dziękujemy!
Twoja wiadomośc została wysłana
Błąd
Do góry
Przewiń w dół